Trzecia zagadka dźwiękowa. Kategoria: głosy zwierząt


Co słyszysz na zamieszczonym poniżej nagraniu? Gdzie zostało ono zrealizowane Co może wydobywać takie odgłosy? Posłuchaj Przedmiotu Dźwiękowego Nr 3 zamieszczonego w niniejszej galerii i spróbuj odgadnąć jego źródło.

Przedmiot Dźwiękowy Nr 3

Dźwięk oryginalny

Poniżej umieszczony film zrealizowany w trakcie wydobywania tego dźwięku.

Film pokazuje proces wydobywania oryginalnego dźwięku. Uzyskany w ten sposób materiał był podstawą do dalszych cyfrowych przekształceń, w rezultacie których stworzony został Przedmiot Dźwiękowy Nr 3.

Poranne nagranie wykonane w niewielkim kurniku przedstawia koguta i kury. Spokojna atmosfera kurnika przerywana pianiem koguta stanowiła wdzięczny punkt wyjścia do licznych sonorystycznych przetworzeń.

W celu wzbogacenia oryginalnego brzmienia wykorzystano Morphoder. Dodatkowo wprowadzono liczne zniekształcenia za pomocą Air Vintage Filter. Dźwięk był także obniżany, opóźniany i pogłosowany. Zastosowane multiplikacje, zrealizowane za pomocą wtyczki Delay Super Tap, doprowadziły do uzyskania efektu „ptasiego chóru”.


Baza efektów dźwiękowych

Poniżej znajdują się efekty akustyczne powstałe przy okazji kreowania ostatecznego rezultatu. Mają one swoje źródło w dźwięku słyszalnym na umieszczonym powyżej filmiku. Większość z nich została wykorzystana jako element składowy Przedmiotu Dźwiękowego Nr 3.


Oto znany już film przedstawiający nagrywanie dźwięku oryginalnego. Tym razem jednak towarzyszy mu z podłożony synchronicznie Przedmiot Dźwiękowy Nr 3:Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.