Dziesiąta zagadka dźwiękowa. Kategoria: miejsca publiczne


Co słyszysz na zamieszczonym poniżej nagraniu? Gdzie mogło zostać ono zrealizowane? Co może wydobywać takie odgłosy? Posłuchaj Przedmiotu Dźwiękowego Nr 10 zamieszczonego w niniejszej galerii i spróbuj odgadnąć jego źródło.

Przedmiot Dźwiękowy Nr 10

Dźwięk oryginalny

Poniżej umieszczony film zrealizowany w trakcie wydobywania tego dźwięku.

Film pokazuje proces imitowania oryginalnego dźwięku. Uzyskany w ten sposób materiał był podstawą do dalszych elektroakustycznych przekształceń, w rezultacie których stworzony został Przedmiot Dźwiękowy Nr 10.

Nagranie prezentuje przejazd małego traktora spalinowego służącego jako ogrodowa kosiarka. Dźwięk silnika został przetworzony z pomocą syntezatora Absynth (próbki 10a, 10b, 10d), a następnie wzbogacony o dodatkowe elementy za pomocą narzędzia Morphoder (10c). Uzyskaną próbkę podwyższono o oktawę (10e) oraz wzbogacono o „kwadratową” obwiednię głośności, tzn. że w jednakowych odstępach czasu – zbliżonych do długości wyświetlania filmowej klatki (1/25 sekundy) – dźwięk jest „zamykany” i „otwierany”. Ostateczna próbka jest miksem złożonym z sumy wszystkich przetworzeń, dostępnych w poniższej bazie efektów dźwiękowych.


Baza efektów dźwiękowych

Poniżej znajdują się efekty akustyczne powstały przy okazji kreowania ostatecznego rezultatu. Mają on swoje źródło w dźwięku słyszalnym na umieszczonym powyżej filmiku i zostały wykorzystane jako element składowy Przedmiotu Dźwiękowego Nr 10.


Oto znany już film przedstawiający nagrywanie dźwięku oryginalnego. Tym razem jednak towarzyszy mu z podłożony synchronicznie Przedmiot Dźwiękowy Nr 10:Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.