Jedenasta zagadka dźwiękowa. Kategoria: instrumenty muzyczne


Co słyszysz na zamieszczonym poniżej nagraniu? Gdzie mogło zostać ono zrealizowane? Co może wydobywać takie odgłosy? Posłuchaj Przedmiotu Dźwiękowego Nr 11 zamieszczonego w niniejszej galerii i spróbuj odgadnąć jego źródło.

Przedmiot Dźwiękowy Nr 11

Dźwięk oryginalny

Poniżej umieszczony film zrealizowany w trakcie wydobywania tego dźwięku.

Film pokazuje proces imitowania oryginalnego dźwięku. Uzyskany w ten sposób materiał był podstawą do dalszych elektroakustycznych przekształceń, w rezultacie których stworzony został Przedmiot Dźwiękowy Nr 11.

Dźwięk oryginalny został wydobyty za pomocą blaszanego arkusza, zwanego też „lastrą”. Lastra bywa wykorzystywana jako perkusyjny instrument muzyczny w muzyce współczesnej (duża płyta blaszana luźno zawieszona w powietrzu). Podobnie jak gong, wybrzmiewa niezwykle szerokim pasmem częstotliwości, które ulegają modulacji wraz z ruchem i zmianą kształtu arkusza blachy. Fakt ten umożliwił łatwe ręczne wycinanie niektórych pasm częstotliwości z oryginalnego dźwięku. Wszystkie próbki zamieszczone w poniższej bazie zostały dość radykalnie ograniczone z wysokich częstotliwości (filtrem dolnoprzepustowym na wysokości 1148 Hz). Mimo to wciąż są bogate w niuanse brzmieniowe.

Pierwsza próbka (11a) została obniżona o 2 oktawy. Kolejne przetworzono za pomocą syntezatora Absynth (wykorzystane ustawienia – „presety” – uwidocznione są w nazwach próbek). Dodatkowo próbka 11d została dodatkowo obniżona o oktawę.


Baza efektów dźwiękowych

Poniżej znajdują się efekty akustyczne powstałe przy okazji kreowania ostatecznego rezultatu. Mają on swoje źródło w dźwięku słyszalnym na umieszczonym powyżej filmiku. Część z nich została wykorzystana jako element składowy Przedmiotu Dźwiękowego Nr 11, inne są rezultatem twórczych poszukiwań.
Oto znany już film przedstawiający nagrywanie dźwięku oryginalnego. Tym razem jednak towarzyszy mu z podłożony synchronicznie Przedmiot Dźwiękowy Nr 11Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.